Fitotoksisite Denemeleri

Fitotoksisite Denemeleri

Bir bitki koruma ürününün bitkide geçici veya uzun süreli zarar oluşturma durumu, varsa zararın tanımı ve değerlendirilmesi amacıyla yürütülen denemelerdir.

Fitotoksisite etkileri bitki gelişimi boyunca herhangi bir zamanda veya hasatta görülebilir. Bu belirtiler geçici veya kalıcı olabilir. Belirtiler bütün bitkiyi etkileyebileceği gibi bitkinin kök, yaprak vb. herhangi bir organında da görülebilir. Bu nedenle uygulama yapılan alan ve yapılmayan alanlarda dikkatli bir şekilde gözlem yapılmakta; çıkışın gecikmesi, seyrelme, gelişme dönemlerine erken veya geç ulaşma, gelişmede gerileme veya hızlanma, renkte değişmeler, nekroz ve deformasyon, verim ve kalitede değişiklikler gibi fitotoksite belirtileri olup olmadığı takip edilmektedir.

Ruhsat amacıyla müracaat etmeden önce bitki koruma ürününün fitotoksisitesi ile ilgili ön çalışmaların yapılmış olması başvuru ve denemelerin yürütülmesi sürecindeki gereksiz masrafları ve doğabilecek zararları önlemektedir.

whatsapp
Hemen Ara
TOP